News/08.09.15

Styrket samarbejde om corporate og finansiel kommunikation

MeyerBukdahl styrker nu sin profil på rådgivning om og udvikling af corporate og finansiel kommunikation. Bureauet har etableret et tæt samarbejde med Corporate Relations, der ledes af Lars Sandstrøm, som samtidig bliver associeret partner i MeyerBukdahl.

”Behovet for den nye konstellation er drevet af vores kunder”, siger adm. direktør Daniel Hofmann, MeyerBukdahl. ”Vi mærker en stigende efterspørgsel på rådgiver-ydelser i relation til vores øvrige arbejde med at udvikle design og indhold til corporate kommunikationskanaler som fx årsrapporter og koncernhjemmesider. Her kan Lars Sandstrøm med sin over 20 år lange erfaring med analyse og strategi bidrage til at styrke vores samlede pallette af kommunikations- og designydelser.”

Kommunikation på alle platforme

MeyerBukdahl er allerede et velkendt navn blandt børsnoterede virksomheder som en stærk leverandør af årsrapport-design og –produktion, men bureauets ydelser har udviklet sig over de senere år. Dels er mere og mere kommunikation blevet digital, og dels har opgaverne skulle favne flere målgrupper og kanaler inden for strategisk kommunikation og branding. Det har øget behovet for en mere forretningsstrategisk forankring af kommunikationsydelserne.

”Virksomhederne lægger i stigende grad vægt på at samarbejde med bureauer, der kan omsætte det forretningsstrategiske fundament og virksomhedens fortælling til målrettet og levende kommunikation,” siger Lars Sandstrøm. ”Det kræver en forståelse for forretnings- og markedsmekanismer, for interessenternes præferencer, og for potentialet i en integreret kommunikation på mange kanaler på én gang. Den viden kan vi nu give vores kunder, samtidig med at vi kan eksekvere den gennem alle kanaler.”

Det digitale i fokus

I både den corporate og finansielle kommunikation går udviklingen mod det digitale og mere individualiseret kommunikation målrettet specifikke målgruppers særlige behov.

Daniel Hofmann: ”Den digitale udvikling finder sted på alle fronter af moderne kommunikation og branding. Det gælder således også for de børsnoterede virksomheders kommunikation med kapitalmarkedet, hvor investorer og analytikere efterspørger en mere målrettet, transparent og hurtigere kommunikation. Det kan digitale medier som fx digitale årsrapporter ofte tilbyde langt bedre end de trykte versioner. Derfor er vi naturligvis også stærkt fokuserede på at udvikle enkle og tilgængelige løsninger på dette felt”.

 

For yderligere information, kontakt:
Adm. direktør Daniel Hofmann, MeyerBukdahl, t: 5258 5666
Direktør og rådgiver Lars Sandstrøm, Corporate Relations, t: 4096 1388